Presentació

En nom de l`associació d`antics i antigues alumnes de D. Bosco dels Salesians de Mataró volem donar-te la benvinguda i agrair la teva connexió a la nostra web.

Des de l’associació intentem revitalitzar les amistats, records i vivències del nostre pas pel col·legi així com conèixer inquietuds i nous suggeriments.

Voldríem també que l`associació servis per ajudar a connectar amb antics companys, educadors, organitzar trobades, visites al col·legi…

Pretenem també informar-vos de les noticies de la família salesiana en general, la pròpia del col·legi de Mataró i dels antics alumnes de totes les promocions.
Els antics alumnes de don Bosco tenen com objectiu la aprofundització del sistema preventiu salesià, especialment amb el que te a veure amb els valors i la defensa del valor de la família, la societat i la persona.

Els membres com antics alumnes de Don Bosco tenen el deure de vetllar per el bè d’altres joves i col·laboren sigui en centres salesians i missioners o amb iniciatives de les seves associacions en resposta a emergències socials juvenils específiques.

Don Chávez exhorta als exalumnes/as a una profunda formació permanent: “La educación recibida en el pasado no puede permanecer sólo como recuerdo; sino que se debe transformar en una fuerza que mueve el exalumno a incidir en el presente y transformarlo”.